AML softver za menjačnice, računovođe, advokate, javne beležnike i druge obveznike Zakona

Imate pitanje o AML Sanctions? Možda smo već odgovorili na njega!

Šta je AML Sonar i koja je razlika u odnosu na AML Sanctions?

AML Sanctions je prvi modul AML Sonar paketa – domaćeg softvera za procenu i upravljanje rizicima iz domena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

AML Sonar je trodelni paket i osim modula za sankcije (AML Sanctions), nudi i modul za provere (AML Check) i modul za procenu rizika (AML RiskAssess), koji će uskoro biti dostupni za kupovinu i korišćenje.

Ko su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma?

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma primenjuje se u Republici Srbiji od 30. juna 2021. godine i njime se propisuju radnje i mere radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Radnje i mere propisane Zakonom preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa, a odnose se na sva pravna lica koja u poslovanju obavljaju transakcije, upravljaju novcem i imovinom.
Stoga se obveznicima Zakona, odnosno pravnim licima koja imaju potrebu za automatizovanom pretragom sankcionih lista smatraju:

 • 1. Državne institucije poput Ministarstva finansija i Mininstarstva unutrašnjih poslova,
  Agencije za privredne registre, Uprave carina i Republičkog geodetskog zavoda;
 • 2. 18 kategorija pravnih lica izlistanih u samom Zakonu, među kojima su banke, menjačnice,
  agencije za promet nekretnina, računovođe, javni beležnici i osiguravajuće kuće;
 • 3. Sva pravna lica čija priroda poslovanja može nositi rizik nečinjenja i moguće greške, odnosno
  potencijalne transkacije sa licem označenim za učestvovanje u procesima
  pranja novca i finansiranja terorizma.

Detaljnu listu svih obveznika Zakona pogledajte ovde.

Kako AML Sanctions pomaže u sprovođenju Zakona?

Kao softver za automatizaciju anti money laundering procedura predviđenih Zakonom, AML Sanctions omogućava ispunjenje zakonskih obaveza uz izbegavanje nečinjenja, moguće greške i potencijalne krivične odgovornosti obveznika i drugih odgovornih lica.

Nepridržavanje odredbi propisanih Zakonom predviđa visoke novčane kazne,
u iznosu od 5.000 do 3.000.000 dinara.

Kako AML Sanctions olakšava pretragu sankcionih lista?

Baza podataka koju koristi AML Sanctions objedinjuje čak 19 lista svetskih organizacija i država, a podaci se redovno ažuriraju, pa jedan unos parametara omogućava istovremenu pretragu svih lista, što drastično smanjuje vreme angažovanja i štedi resurse.

Na taj način se obveznici Zakona i pravna lica u povećanom riziku poslovanja u međunarodnoj trgovini osiguravaju od nečinjenja, greške i potencijalne krivične odgovornosti, do kojih može doći usled nekompletne pretrage svih 19 lista pojedinačno.

U rezultatima se navodi da li je pretraživano lice ili organizacija sankcionisana ili ne i, ukoliko jeste, na kojim listama se nalazi, sa detaljima sa tih lista.

Kako se AML Sanctions razlikuje od drugih softvera za pretragu sankcija?

Zbog globalne baze podataka na kojoj je zasnovan, AML Sanctions se može koristiti globalno, a naročitu vrednost ima na tržištu Republike Srbije, jer se podaci za srpsko tržište mogu pronaći samo za Konsolidovanu listu sankcija UN.

Nasuprot tome, potrebe obveznika Zakona znatno su šire, jer se sankcionisana lica i organizacije sa područja regiona prevashodno nalaze na drugim sankcionim listama, kao što je OFAC, sankciona lista Švajcarske i sankciona lista Australije.

Za više informacija o funkcionalnostima i dostupnim paketima AML Sanctions modula, klikom na dugme Saznaj više pogledajte stranicu Benefiti & Pretplata ili nas kontaktirajte.

Saznaj više

Kontakt