Integrisana
i automatizovana pretraga
19 sankcionih lista

Efikasno ispratite Zakonom definisane AML procedure

Kako da pristupite
AML Sanctions aplikaciji?

Moćno cloud rešenje

Lak pristup putem internet pretraživača podrazumeva infrastrukturu visoke dostupnosti, a aplikacija je u potpunosti optimizovana za korišćenje na mobilnim uređajima i jedini preduslov za upotrebu je postojanje aktivne internet veze.

3 nivoa pristupa

AML Sanctions predviđa pristup aplikaciji i mogućnost korišćenja sa različitim nivoima pristupa. Svaki pretplatnik AML Sanctions u okviru aplikacije ima opciju dodeljivanja tri nivoa pristupa i uloga: Administrator, Ovlašćeno lice i Korisnik.

Preuzmite detaljno
uputstvo za upotrebu
AML Sanctions aplikacije

PREUZMI UPUTSTVO

Vaša bezbednost na prvom mestu

Sigurnost podataka na online platformama može biti veliki rizik kako za pojedince, tako i za pravna lica. Stoga svi lični i poslovni podaci koje unosite prilikom pretplate i registracije na AML Sanctions aplikaciji prate mere definisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a naši serveri za čuvanje podataka nalaze se u Republici Srbiji.