AML Sanctions

Integrisana
globalna pretraga
sankcionih lista

Šta je AML Sanctions?

Da li vam je potreban
AML Sanctions?

Anti money laundering procedure deo su zakonske obaveze koje propisuje Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. AML Sanctions je namenjen svim obveznicima Zakona, ali i drugim pravnim licima koja žele da smanje rizik i zaštite reputaciju svog poslovanja.

Obveznici primene anti money laundering procedura prema Zakonu su brojne državne institucije, banke, ovlašćeni menjači, platne institucije, poreski savetnici i mnogi drugi.

Pogledajte koje državne institucije su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 • 1) Ministarstvo finansija
 • 2) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • 3) Agencija za privredne registre
 • 4) Uprava carina
 • 5) Republički geodetski zavod.

Pogledajte kompletnu listu pravnih subjekata koji imaju obavezu sprovođenja anti money laundering procedura

 • 1) Menjačnice
 • 2) Preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga
 • 3) Brokersko-dilerska društva
 • 4) Institucije elektronskog novca, platne institucije
 • 5) Faktoring društva
 • 6) Poreski savetnici
 • 7) Advokati i javni beležnici prilikom planiranja i izvršavanja transakcija za klijente određenih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • 8) Društva za reviziju i samostalni revizori
 • 9) Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti
 • 10) Priređivači posebnih igara na sreću
 • 11) Pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom
 • 12) Druge finansijske institucije kao što su banke, društva za upravljanje investicionim fondovima i dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju sa dozvolom za obavljanje životnih osiguranja, javni poštanski operator koji pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje platnih usluga, lica koja se bave poštanskim saobraćajem.

AML Sanctions za sve kojima je potrebno beskompromisno rešenje za zaštitu imidža kompanije

AML Sanctions potreban je i drugim pravnim licima koja nisu obveznici Zakona, ali su prirodom poslovanja izloženi riziku potencijalne transakcije sa licem označenim za učestvovanje u procesu pranja novca i finansiranja terorizma, kao što su kompanije koje se bave transportom i uvozom robe i usluga.

Brzo i efikasno

Rezultati globalne pretrage sankcionih lista na jednom mestu

Prva objedinjena
pretraga sankcija

Do sada na domaćem tržištu bila je moguća samo pretraga konsolidovane liste sankcija Ujedinjenih nacija, uz AML Sanctions možete efikasno i sigurno pretražiti podatke koji se prikupljaju i ažuriraju sa čak 19 lista svetskih organizacija i država.

19

LISTA

Jedna pretraga
Objedinjeni rezultati
19 sankcionih lista

Pogledajte kompletnu listu sankcija, objedinjenu za pretragu putem AML Sanctions. Detaljnije

Kako se koristi AML Sanctions modul?

AML Sanctions je cloud rešenje kojem jednostavno možete pristupiti putem internet pretraživača i sigurno se registrovati prateći uputstva sa ekrana.

U okviru AML Sanctions modula postoje različiti nivoi pristupa i mnoge druge funkcionalnosti,
a moguća je integracija sa drugim softverima.

Saznaj više

DEMO verzija

Laka procedura

globalne pretrage sankcionih lista

1

Odaberite paket

Odlučite se za jedan od tri ponuđena paketa pretplate i izvršite kupovinu

2

Registrujte se

Napravite nalog u samo nekoliko jednostavnih koraka

3

Izvršite pretragu

Samo jednim unosom seta podataka dobijate rezultate svih integrisanih lista sankcija

Saznajte više o paketima i cenama AML Sanctions

Saznaj više